Styrelsemöte i fiberföreningen

image
Styrelsen sammanträder på Myre gård