Välkommen

Välkommen till Dalhems Fibers hemsida

På denna sida hittar du information så som kartor över fibernätet och  information vad gäller vid in- och utflytt. Om du behöver komma i kontakt med fiberföreningen finns kontaktuppgifter här nedan.

Fungerar inte ditt fiber?

2022-04-05; kl 19:30
Föreningen har uppmärksammat att det är flera i området som har problem med sitt fiber just nu. Alla som är berörda ska felanmäla direkt till Telia. Tyvärr har föreningen inte någon information än om vad som orsakar felet.

2022-04-06; kl 09:30
Föreningen har varit i kontakt med Telia. Det är en switch som ligger nere och Telia felsöker och föreningen ska få information när Telia har mer svar.

2022-04-06; kl 13:00
Nu ska fibern vara tillbaka hos de medlemmar som drabbats av avbrottet. Kontakta Telia om du har fortsatta problem.

Välkommen på Dalhem Fiberförenings årsmöte

Nu är det snart dags för årsmöte för vår förening. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelse och status i förhandlingarna kring nytt avtal.
När: 25 april
Tid: 19:00
Var: Dalhems bygdegård
Välkomna!

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Matias Swartling  på tel. 073-813 71 15

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

Allmänna frågor till styrelsen: info@dalhemfiber.se

För hjälp vid tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250
Det är viktigt att varje medlem kontaktar Telia i första hand vid tekniska problem. Tillsammans med Telia gör ni en första felsökning.
I de fall Telia lämnar över ärendet till en tekniker ansvarar Telia för att kontakta representant i fiberföreningens styrelse.