Välkommen

Välkommen till Dalhems Fibers hemsida

På denna sida hittar du information så som kartor över fibernätet och  information vad gäller vid in- och utflytt. Om du behöver komma i kontakt med fiberföreningen finns kontaktuppgifter här nedan.

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Matias Swartling  på tel. 073-813 71 15

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

Allmänna frågor till styrelsen: info@dalhemfiber.se

För hjälp vid tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250
Det är viktigt att varje medlem kontaktar Telia i första hand vid tekniska problem. Tillsammans med Telia gör ni en första felsökning.
I de fall Telia lämnar över ärendet till en tekniker ansvarar Telia för att kontakta representant i fiberföreningens styrelse.