Välkommen

Välkommen till Dalhems Fibers hemsida

På denna sida hittar du information så som kartor över fibernätet och  information vad gäller vid in- och utflytt. Om du behöver komma i kontakt med fiberföreningen finns kontaktuppgifter här nedan.

Välkommen på årsmöte!

Dalhems fiberförening välkomnar till årsmöte den 22 september klockan 19:00 i Dalhems bygdegård. Välkomna!

Vänlig hälsning,
Dalhem Fiberförenings styrelse
Håkan, Johanna, Rebecka, Roger och Andreas

Information – enkät

Den 16 maj skickade styrelsen ut ett mail med en enkät. Detta av anledningen att vi vill få in information om vad just du anser är viktigt när vi nu sätter igång att välja nytt avtal. Har du inte fått mailet, vänligen kontakta oss på info@dalhemfiber.se så ser vi till att skicka ut länken.

 

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Håkan Edlund på tel. 072-530 45 25

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

Allmänna frågor till styrelsen: info@dalhemfiber.se

För hjälp vid tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250
Det är viktigt att varje medlem kontaktar Telia i första hand vid tekniska problem. Tillsammans med Telia gör ni en första felsökning.
I de fall Telia lämnar över ärendet till en tekniker ansvarar Telia för att kontakta representant i fiberföreningens styrelse.