Aktuellt

Dalhem Fiber ekonomisk förening höll årsstämma i Dalhems bygdegård den 20 april. Vid stämman valdes en ny styrelse. Protokollet kommer att presenteras på hemsidan så snart som de båda justeringsmän som utsågs vid stämman har granskat protokollet.

Bolagsverket har äntligen registrerat de ändrade stadgarna för Dalhem Fiber ekonomisk förening. Kungörelsedatum var 2015-11-26 och därefter följer ett års väntan innan föreningens styrelse får genomföra återbetalning av kapital till medlemmarna. Nu finns det i alla fall ett konkret datum för att ”få pengar tillbaka”: Måndag 28 november 2016

(Möjlighet till återbetalning gäller givetvis under endast förutsättning att ingenting oväntat inträffar under sommaren och hösten som ändrar förutsättningarna genom en avsevärd negativ påverkan på föreningens ekonomi).

dokumentsidan finns protokoll från stämmor, styrelse- och arbetsmöten mm.

kartsidan finns kartor över den del av fibernätet som omfattas av ledningsrätt.

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Håkan Kraby på tel. 070-495 86 67

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

För hjälp vid eventuella tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250