Välkommen

Välkommen till Dalhems Fibers hemsida

På denna sida hittar du information så som kartor över fibernätet och  information vad gäller vid in- och utflytt. Om du behöver komma i kontakt med fiberföreningen finns kontaktuppgifter här nedan.

Årsmöte 2019

Dalhem Fiber håller årsmöte i Dalhems bygdegård den 8 april kl. 19:00
Välkomna!

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Kalle Borong på tel. 0762-977 970

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

För hjälp vid eventuella tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250