Välkommen

Välkommen till Dalhems Fibers hemsida

På denna sida hittar du information så som kartor över fibernätet och  information vad gäller vid in- och utflytt. Om du behöver komma i kontakt med fiberföreningen finns kontaktuppgifter här nedan.

Årsmöte

Utifrån aktuella regeringsbeslut angående Covid-19 , där hälsan och säkerheten går före allt annat, tar vi i styrelsen beslutet att flytta fram planerat årsmöte till hösten, förslagsvis den 7 september kl 19.00 i Dalhems bygdegård. Det är naturligtvis tråkigt men också väldigt viktigt att vi inom Fiberföreningen gör allt vi kan för att minska smittspridningen av viruset. Ny inbjudan kommer efter sommaren.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Kontakt

Om du har en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen:
Kontakta ordförande Håkan Edlund på tel. 072-530 45 25

Frågor kring fakturor:
Kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson på tel. 070-377 72 90

För hjälp vid eventuella tekniska problem:
Telia fibersupport 020-240 250