Kartor

Här finns kartor som visar den del av fibernätet som omfattas av föreningens ledningsrätt.

Om du känner till eller misstänker att det finns felaktigheter kring den ledningsdragning som visas på kartorna – kontakta styrelsen.

Dalhem Fiber ekonomisk förening tar under inga omständigheter ansvar för skador som inträffar direkt eller indirekt till följd av grävning, plöjning, spettning, jordfräsning eller annat markarbete med antagandet att dessa kartor visar den exakta ledningsdragningen.

Observera att det även finns andra ledningar i marken som tillhör andra ledningsägare som också har ledningsrätt (andra fibernät, el, tele, vatten, avlopp, bevattning, dränering).

Vid markarbete skall tjänsten ledningskollen användas. Invänta alltid ledningsanvisning!

BARLINGBO MASSARVE, SIGGUR, ANDERBÅTELS, HALLVIDE, PRÄSTGÅRDEN, KAUNGS, RÄKARVE, DUNGÅRDE, SLITEGÅRDS
Karta 1 pdf

BARLINGBO STAVE, BUSARVE, ANDERBÅTELS, BJÖRKHAGE, BUSARVE, MALMS, SLITEGÅRDS, NYKVIE
Karta 2 pdf

SUDERBYS, MYRE
Karta 3 pdf

DUNGÅRDE, ANDERBÅTELS, MALMS, HALLVIDE, SLITEGÅRDS, VIDUNGE, HÖRSNE STORA MÖRBY, HALLVIDE, NYKVIE, PRÄSTGÅRDEN
Karta 4 pdf

PRÄSTGÅRDEN, KYRKOGÅRDEN, HALLVIDE, DUNE
Karta 5 pdf

HALLVIDE, GANDARVE, DUNE, DUNGÅRDE, HÄSSELBY, SLITEGÅRDS
Karta 6 pdf

HALLVIDE, GANDARVE
Karta 7 pdf

BJÖRKHAGE, MYRE, GANDARVE, HARSTÄDE, HALLFOSE, HÄSSELBY HOLMMYR, DUNE, NYGÅRDS, HÄSSELBY, MUNKEBOS
Karta 8 pdf

HALLFOSE, NYGÅRDS, HARSTÄDE, HÄSSELBY, DUNGÅRDE, TOMTE, TULE, HALLA
Karta 9 pdf

GRANSKOGS, SIGGUR, DUNGÅRDE, SLITEGÅRDS, BURGE, GRINDER
Karta 10 pdf

GANTHEM MUNKEBOS, DUNGÅRDE, SLITEGÅRDS, GRANSKOGS, HALLA TOMTE, UNSARVE, SMISS, GANTHEM TULE
Karta 11 pdf

HALLA SMISS, GANTHEM TULE, HALLA UNSARVE, TULE, GRANSKOGS, BURGE
Karta 12 pdf