I korsningen vid Tomtevägen

Efter att grävmaskinen har återställt vägarna i samma korsning som vagnen nyss studsade, så märks det knappt vad som har skett. 12 sept.