Framme!

image
Nu är vi äntligen framme vid noden efter en bitvis ganska utmanande grävning/plöjning