Fornminnen

image
Vi försöker att planera sträckningen för att undvika grävning i områden med fornminnen.