Avstämningsmöte med grävare

image
Arbetsmöte; styrelsen, områdesansvariga och gräventreprenör, Myre gård