Avstämning med fibersvetsare

image
Lägesrapport om hur det gått hittills och frågetecken inför nästa vecka