Möte Områdesansvariga

image
Första infomöte med områdesansvariga, Myre gård 26 juni