Kontakt

Tekniska problem?

Det är viktigt att varje medlem kontaktar Telia i första hand vid tekniska problem. Tillsammans med Telia gör ni en första felsökning.
I de fall Telia lämnar över ärendet till en tekniker ansvarar Telia för att kontakta representant i fiberföreningens styrelse.

Telia fibersupport 020-202070.

Kontaktuppgifter

Har du en allmän fråga eller någonting specifikt som är relevant att lyfta i styrelsen kan du kontakta ordförande Matias Swartling  på tel. 073-813 71 15

Frågor kring fakturor, kontakta vår kassör Johanna Engelbrektsson
på tel. 070-377 72 90

Allmänna frågor till styrelsen: info@dalhemfiber.se