TV-tjänster från Telia läggs om 13 november

Måndagen den 13 november kommer dina TV-tjänster från Telia läggas om till ny teknik. Detta kommer innebära ett kortare avbrott på tjänsten under förmiddagen och för att göra detta avbrott så kort som möjligt så finns det några viktiga saker du kan förbereda. 

Du som enbart tittar på Telia TV genom Telia Play Hub/SDMC-box eller Telias appar behöver inte göra något och kommer enbart märka aktiviteten genom ett kort avbrott på internettjänsten när Telia-routern startas om.

För dig som har Arris-boxar från Telia, antingen som din huvudsakliga TV-box, eller som extra-box vid fler tv-apparater är det viktigt att gå igenom nedan steg.

  1. Se till att du har bytt till routern som du fick under våren. Enligt våra uppgifter från Telia är det endast 7 st av våra medlemmar som använder en gammal Telia-variant. Nedan router kommer inte fungera efter omläggningen. Thomson TG789
A black and white modem

Description automatically generated
  1. Se till att du använder någon av de nyare tv-boxar som levererats under året. Enligt våra uppgifter med Telia är det endast 13 st som använder en gammal variant.
    Runda Arris VIP4302 och VIP5305 samt Telia Play Hub (SDMC) kommer fungera.
    A black circular object with a green light

Description automatically generatedA round black and silver device

Description automatically generatedA black rectangular device with a button

Description automatically generated(SDMC)

OBS! Äldre Motorola TV-boxar (VIP2853, VIP1113, VIP1963, VIP1003, VIP1903) kommer inte fungera efter omläggningen. Bild saknas.

3. Aktivera ditt kostnadsfria Telia Play-konto om du ännu inte gjort det. Playkontot behövs för att komma igång med TV-tjänsten igen efter omläggningen. Logga in på Telia Mina Sidor för att aktivera ditt Telia Play-konto. Adressen är https://www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in.

När omläggningen görs kommer detta märkas genom ett kort avbrott på internettjänsten då Telia-routern startas om. Avbrottet kommer att vara i 3-5 minuter och kommer ske under morgonen men under arbetstid.

När detta är klart kommer TV-boxen startas om inom några minuter. När TV-boxen startat om möts du av en inloggning där du loggar in med ditt Telia Play-konto. 

4. När omläggningen är klar och internet fungerar igen behöver du starta om din TV-box från Arris. När den startat upp möts du av en inloggning där du uppmanas logga in på en webbsida. På webbsidan får du en aktiveringskod som du skriver in på login.teliaplay.se från mobil eller dator. Du kan även välja att scanna QR-koden för att snabbt komma till sidan med koden ifylld. Se bild:

Om du går till sidan med mobil kan det se ut nedan. Du loggar in med ditt Telia play-konto eller Bank-ID i sista steget.
OBS! Om du loggar in med BankID-app behöver du går tillbaka till webläsaren efter ha gjort klart verifieringen. Ibland växlar den automatiskt tillbaka men ibland stannar mobilen kvar på BankIDs ”klarsida”

Efter detta är omläggningen klar och din TV-tjänst går över den nya tekniken vilket säkrar tillgång till framtida programinnehåll.

Vanliga frågor – FAQ

Jag använder en router jag köpt själv. Hur påverkar det ovan?  
Om du inte använder en router från Telia har den inte de inställningar vi ändrar vid omstarten här och du kommer först påverkas när din TV-box startas om.

Jag har bara äldre utrustning. Hur får jag tag på en TV-box som fungerar?
I och med de nya avtalen så har föreningen lämnat ut ny utrustning i våras. Har du inte hämtat den nya utrustningen kontakta info@dalhemfiber.se eller ordförande Matias 073-8137115.

Jag har flera TV-boxar av märket Arris. Kan jag använda samma kod på alla?
Nej du behöver logga in igen på sidan för varje box för att få en ny kod till varje.

Jag har egna inställningar i routern. Kommer de försvinna vid vid det här arbetet?
Nej. Egen konfiguration av routern kommer inte ändras.

Vid problem att logga in efter uppdatering, kontakta Telia fibersupport 020-202070.