Information – avtal Telia

 

Till medlem i Dalhem Fiber EF, 

Vi har nu tecknat ett nytt avtal med Telia. I korthet innebär det nya avtalet snabbare fiber till ett lägre pris. Avtalet är även mer flexibilitet då man kan välja mellan tre olika alternativ; Alternativ 1 är som tidigare tv, telefoni och bredband, Alternativ 2 är endast bredband och telefoni och Alternativ 3 är Öppen fiber där du själv väljer leverantör och tjänst.

De nya priserna och alternativen kommer att börja gälla nästa år. Prisförslagen är:

  • Alternativ 1. 330:-/mån (tidigare 350)
  • Alternativ 2. 300:-/mån
  • Alternativ 3. 40:-/mån (40 kr till föreningen och sedan betalar man för den tjänsten man vill ha vid respektive leverantör)

Övriga plus med det nya avtalet är:

  • Hastigheten 1000/1000 Mbits/s (tidigare 100/10)
  • En UPS kommer att installeras i vår Nod så att vi inte direkt blir av med vår fiberanslutning vid strömavbrott.
  • Längre garanti på utrustningen i huset.
  • Endast en ny tv-box kommer att levereras men vi kan använda våra gamla boxar så länge de håller och nu i stället använda fem olika boxar i huset samtidigt, tidigare endast två.
  • Man kommer att kunna byta mellan alternativen. Dock endast en gång per år och vid vissa tidpunkter då föreningen samlar upp de som vill ändra mellan avtalen. Alla medlemmar kommer att starta med Alternativ 1 för att sedan under nästa år kunna välja nytt alternativ. 
  • Router och tv-box kommer att bytas ut till nyare utrustning. För en del kommer även konvertern att bytas ut
  • Utöver ovanstående så tillkommer även marknadsgaranti, SLA (ersättning till föreningen vid avbrott från Telia), billigare att ansluta nya medlemmar och snabbare byte av utrustning vid fel då det kommer finnas reservutrustning på ön med mera.

Första steget nu kommer bli att ca 40 konvertrar (fiberomvandlare) i Dalhem fiber kommer att bytas ut under hösten. Vi kommer kontakta de berörda medlemmarna. Vi har i nuläget ingen information om när, men det kommer så fort vi vet mer. Vår grannförening Hörsne/Bara är först ut och när de är klara är vi nästa förening på tur. 

När konvertrarna ska bytas ut är det bra om man är hemma eller kan lämna en nyckel till en granne. Så fort den nya konvertern är installerad hos alla så kommer vi förhoppningsvis att kunna nyttja den högre hastigheten direkt.

Övrig utrustning (routrar och tv-boxar) kommer att levereras i ett senare skede. Mer information om detta kommer när vi vet mer.

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Dalhem Fiber

Matias, Johanna, Rebecka, Roger och Andreas