Genomgång projektläget

image
Projektgenomgång med styrelsen, områdesansvariga, eltel och väg & byggnadsgrus, fikarummet på Dalhems brandstation.