Fibern har blåsts in i Halla (Tomte och Unsarve) :-)

Hemma i vår källare finns nu en tunn fiber som väntar på montage 🙂 Som skydd mot gnagare har vi elrör utanför fiberns slang.