En bild till från änget vid Tomtevägen

Slangen har grävs ned längs med kornåkern, och fortsätter genom änget