Telefon & TV-box

Bästa medlemmar, vi i styrelsen vill delge er följande information:

Telefon
Det har varit en del oklarheter om telefonilösningen. Nedan finns bild på vad som gäller telefoni framåt.

Om någon verkligen inte kan använda Telias lösning som visas ovan behöver de kontakta ordförande Matias för att hitta lösning.

En del har lyckats få fast telefoni via sin nya router. Det är en lösning som inte kommer att fungera så lång tid till, eftersom att Telia kommer att stänga ner fast telefoni under 2023 eller 2024.

TV-boxar
I och med det nya avtalet med Telia får varje hushåll en ny, modern TV-box.

De gamla boxarna av märke Motorola kommer att sluta fungera under våren 2023 i och med uppgraderingen av IT-system hos Telia.

Telia har gått med på att leverera ytterligare en TV-box till alla hushåll som har det gruppavtalet där TV ingår. Det blir en lite äldre modell Arris TV-box (”VIP4302”), än den primära TV-boxen. Varje hushåll får alltså två TV-boxar – en helt ny och en något äldre.

Styrelsen kommer att lämna ut den lördagen den 1 april. Mer information kommer närmare.

Även du som för närvarande bara behöver en box får alltså en till så att alla fastigheter har två boxar. Boxarna och routern samt fiberkonvertern (burken före routern) tillhör fastigheten och ska finnas kvar i fastigheten efter ett eventuellt ägarbyte.

Många medlemmar upplever att de gamla boxarna är sega och opålitliga så i grunden är det en positiv förändring.

Du/ni behöver därför installera de nya boxarna senast vecka 17. Någon gång i maj kommer systemuppdateringen att genomföras för vår förening och de gamla Motorola-boxarna upphör att fungera.

OBS: Ni som inte har BankID behöver kontakta Telias kundtjänst på 020 20 20 70 snarast för att få personlig kod som krävs för att installera TV-boxarna. Gör detta i god tid!

Om utrustning går sönder så ska man kontakta Telia på 020 – 20 20 70. Ny utrustning ingår i avtalet.

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Kom och hämta din nya utrustning

Hej alla medlemmar, 

Nu har vår nya utrustning kommit och redan på lördag den 21 januari mellan kockan 10-13 är ni välkomna att hämta. Adressen är: Dalhem Gandarve 725. (Gamla panelfabriken)

Att tänka på: 

1. 
Ta med legitimation, samtliga medlemmar kommer att prickas av vid hämtning. 

2. 
Skickar du annan att hämta din utrustning måste du informera via info@dalhemfiber.seoch den som hämtar måste ta med legitimation. 

3. 
Har du inte möjlighet att hämta på lördag, informera styrelsen via info@dalhemfiber.se. Styrelsen kommer till er att återkomma med nytt datum längre fram. 

Den nya utrustningen kommer med instruktioner och det ska gå smidigt att installera för er. Styrelsen finns tillgänglig för frågor vid problem. 

Observera: för er som använder fast telefon kommer ni fortsatt behöva använda den gamla routern då den nya inte är kompatibel med fast telefoni.

Vänlig hälsning,

Styrelsen

Senaste nytt – utrustning, val av abonnemang och fakturering

Hej,

Här kommer nu senaste informationen från oss i Dalhem Fibers styrelse. Om det skulle vara så att ni har några frågor, vänligen maila till info@dalhemfiber.se.

Ny utrustning

Vi har nu fått information från Telia om att den nya utrustningen kommer att komma till Dalhem dagarna runt den 19/1. När den har anlänt kommer vi att kontakta er igen, då med datum, tid och plats där ni kan komma och hämta er utrustning. När man hämtar sin utrustning sedan är det viktigt att ta med legitimation, detta för att ert uttag ska prickas av utav oss i styrelsen. Skickar du någon annan att hämta din utrustning vill vi att du informerar oss via mail.

Abonnemangsval

Det är nu dags för er att göra ert val vad gäller de tre alternativ vi, i och med det nya avtalet, har fått från Telia. Bifogat dokument beskriver de tre valen. Idag har alla medlemmar alternativ 1 och vill ni fortsätta med alternativ 1 behöver ni inte göra någonting. Vill ni däremot byta till alternativ 2 eller 3 behöver ni informera styrelsen om detta innan den 10 februari via mail (info@dalhemfiber.se) . Nytt tillfälle att byta mellan alternativen kommer 2024.

Fakturering

Styrelsen har avvaktat med fakturering i och med eventuellt byte av abonnemangsval och justering av månadskostnad. Under senaste styrelsemöte beslutade styrelsen att påbörja fakturering med gamla priset för att sedan, till sommaren, justera prissänkningen med en kreditfaktura.

Det var allt för denna gången. Som sagt, hör av er till vår mail med frågor som kan uppstå. Påminner igenom om att det väldigt snart kommer ny information om uthämtning av ny utrustning.

Väl mött,

Styrelsen

Nya avtalet & uppdatering nätverk

I förra veckan hade vi ett planerat avbrott för samtliga medlemmar då Eltel uppdaterade vårt nät. Tyvärr upplevde en del av er mer problem än andra men efter ytterligare timmar hade alla tillbaka sin uppkoppling. Tack för ert tålamod!

Nu väntar vi med spänning på att den nya hastigheten (1000/1000) ska slå igenom. Styrelsen har ingen information om när det händer och väntar lika ivrigt som ni.

Framåt kommer router och tv-box att bytas ut och vi återkommer när det börjar bli dags. Vi har tidigare informerat om att konvertrar ska bytas ut, detta gäller inte längre för oss.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen i Dalhem Fiber

Matias, Johanna, Roger, Andreas & Rebecka

Inventering av skåp

Under september en inventering av fiberskåpen genomföras. Det kommer göras av medlemmar i styrelsen och inventeringen görs för att säkerställa kvalitét.

Väl mött om vi ses där ute!

/Styrelsen

Information – avtal Telia

 

Till medlem i Dalhem Fiber EF, 

Vi har nu tecknat ett nytt avtal med Telia. I korthet innebär det nya avtalet snabbare fiber till ett lägre pris. Avtalet är även mer flexibilitet då man kan välja mellan tre olika alternativ; Alternativ 1 är som tidigare tv, telefoni och bredband, Alternativ 2 är endast bredband och telefoni och Alternativ 3 är Öppen fiber där du själv väljer leverantör och tjänst.

De nya priserna och alternativen kommer att börja gälla nästa år. Prisförslagen är:

  • Alternativ 1. 330:-/mån (tidigare 350)
  • Alternativ 2. 300:-/mån
  • Alternativ 3. 40:-/mån (40 kr till föreningen och sedan betalar man för den tjänsten man vill ha vid respektive leverantör)

Övriga plus med det nya avtalet är:

  • Hastigheten 1000/1000 Mbits/s (tidigare 100/10)
  • En UPS kommer att installeras i vår Nod så att vi inte direkt blir av med vår fiberanslutning vid strömavbrott.
  • Längre garanti på utrustningen i huset.
  • Endast en ny tv-box kommer att levereras men vi kan använda våra gamla boxar så länge de håller och nu i stället använda fem olika boxar i huset samtidigt, tidigare endast två.
  • Man kommer att kunna byta mellan alternativen. Dock endast en gång per år och vid vissa tidpunkter då föreningen samlar upp de som vill ändra mellan avtalen. Alla medlemmar kommer att starta med Alternativ 1 för att sedan under nästa år kunna välja nytt alternativ. 
  • Router och tv-box kommer att bytas ut till nyare utrustning. För en del kommer även konvertern att bytas ut
  • Utöver ovanstående så tillkommer även marknadsgaranti, SLA (ersättning till föreningen vid avbrott från Telia), billigare att ansluta nya medlemmar och snabbare byte av utrustning vid fel då det kommer finnas reservutrustning på ön med mera.

Första steget nu kommer bli att ca 40 konvertrar (fiberomvandlare) i Dalhem fiber kommer att bytas ut under hösten. Vi kommer kontakta de berörda medlemmarna. Vi har i nuläget ingen information om när, men det kommer så fort vi vet mer. Vår grannförening Hörsne/Bara är först ut och när de är klara är vi nästa förening på tur. 

När konvertrarna ska bytas ut är det bra om man är hemma eller kan lämna en nyckel till en granne. Så fort den nya konvertern är installerad hos alla så kommer vi förhoppningsvis att kunna nyttja den högre hastigheten direkt.

Övrig utrustning (routrar och tv-boxar) kommer att levereras i ett senare skede. Mer information om detta kommer när vi vet mer.

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Dalhem Fiber

Matias, Johanna, Rebecka, Roger och Andreas

Nytt avtal med Telia

Styrelsen kan gladeligen nu berätta att ett nytt avtal med Telia kommer att tecknas den 15 juni.  Avtalet innebär bland annat att fiberns hastighet blir 1000/1000 Mbit/s. Styrelsen tittar också på möjligheterna att sänka månadskostnaden.

Trots att avtalet skrivs på redan i juni vet vi inte när i höst vi kommer kunna komma igång. Mer information kommer att komma när det börjar närma sig.

Vi i styrelsen är mycket nöjda med det nya avtalet och ser fram emot att komma igång!