Fornminnen

image
Vi försöker att planera sträckningen för att undvika grävning i områden med fornminnen.

Fiberslang under ån

I samband med grävning av ny elkabel så passar vi på att förbereda för dragning av fiber under Dalhemsån.

image
Vi tackar för gott samarbete med GEAB