Datakurs för nybörjare

image
Härligt att se Dalhemsbor som utforskar och förundras över internet. Kursen är en studiecirkel inom Vuxenskolan. Möjligt att genomföra tack vare fiber i bygdegården!

Uppsvabbat efter fiberfesten

image
Vinspill och skomärken vittnar om en lyckad fest med försäljningsintäkter till bygdegårdsföreningen och många medlemmar som tog chansen att dansa!